ŠPEDICIJA

Drumski saobraćaj

 • ugovaranje posla
 • organizacija otpreme i dopreme robe
 • prijavljivanje robe na graničnim prelazima
 • skladištenje robe
 • priprema carinske dokumentacije i zastupanje u carinskom postupku
 • mogućnost isporuke robe do krajnjeg korisnika sopstvenim vozilima

Željeznički saobraćaj

 • ugovaranje posla
 • organizacija otpreme i dopreme robe
 • skladištenje i pretovar robe u drumska vozila
 • priprema carinske dokumentacije i zastupanje u carinskom postupku
 • zastupanje korisnika za sve usluge kod Jugoslovenskih željeznica

Rečni saobraćaj

 • ugovaranje posla
 • organizacija dopreme robe
 • organizacija kvalitativnog i kvantitativnog nadzora
 • priprema carinske dokumentacije i zastupanje u carinskom postupku
Con-Texo 2006.